Non-Fiction Books:

Da Skolen Blev SAT I System

1850-1920

Format

Hardback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Da Skolen Blev SAT I System by Anne Katrine Gjerloff
Unavailable
Sorry, this product is not currently available to order

Description

Da skolen blev sat i system. 1850-1920 handler om en brydningstid, hvor der gradvist kom mere statslig kontrol med skolerne, men hvor det nye demokrati samtidig gav lokale beslutningstagere storre indflydelse. Med den kraftige befolkningstilvAekst skulle der skaffes undervisning til stadig flere born, isAer i byerne, og det gav kvinderne nye muligheder for at fa fodfAeste som lAererinder, alt imens nye skolebygninger blev opfort, og argangsdelte klasser blev almindelige. Pa landet var forandringerne mindre synlige, men herfra udgik stAerke bevAegelser, der ogsa kom til at prAege skolen. Kristen og national vAekkelse gik hand i hand, nye friskoler blev oprettet, og dansk blev et rigtigt skolefag. NypAedagogiske stromninger, som ville sAette barnet i centrum, spirede frem, og nye eksperter var med til at sAette fokus pa skolebarnets krop og hygiejne. Ved periodens slutning var der fortsat forskellige skoleformer, men ideen om en fAelles folkeskole havde faet stigende betydning. Grundskolen var blevet en uomgAengelig del af ethvert barns liv og en af demokratiets og nationalstatens bAerende sojler.
Release date Australia
December 31st, 2014
Country of Publication
Denmark
Imprint
Aarhus Universitetsforlag
Dimensions
231x241x43
ISBN-13
9788771240689
Product ID
23698968

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
Filed under...