Non-Fiction Books:

de Optimale Inrichting Van de Verkeersboete in Belgie En Nederland Vanuit Een Strafrechtelijk En Bestuursrechtelijk Perspectief

Sorry, this product is not currently available to order

Here are some other products you might consider...

de Optimale Inrichting Van de Verkeersboete in Belgie En Nederland Vanuit Een Strafrechtelijk En Bestuursrechtelijk Perspectief

Een Juridische En Economische Analyse

Format

Paperback / softback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

de Optimale Inrichting Van de Verkeersboete in Belgie En Nederland Vanuit Een Strafrechtelijk En Bestuursrechtelijk Perspectief by Liestbet Deben
Unavailable
Sorry, this product is not currently available to order

Description

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspici ?"n van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht. Hoewel de bestuurlijke boete een vaak gebruikt handhavingsinstrument is, bestaat er toch nog vaak onvoldoende kennis over de juridische aard, en over de effectiviteit van de boete. Dit gebrek aan correcte informatie zorgt ervoor dat er veel misvattingen over de bestuurlijke boete blijven bestaan. Dit werk beoogt een dieper inzicht in de aard en de natuur van de bestuurlijke boete en haar verhouding met de strafrechtelijke boete. Met behulp van de juridische, rechtseconomische en kosteneffectieve analyse van de Belgische en de Nederlandse wetgeving wordt het domein van de bestuurlijke boete afgebakend en wordt de optimale inrichting ervan beschreven. Ook de kostenschatting en de analyse van de betrokken belangengroepen bij de bestuurlijke boete leveren verrassende inzichten op waardoor onze kijk op de bestuurlijke boete een nieuwe wending kan krijgen. Zo kan er een echte kennismaking met de bestuurlijke boete onder de juiste veronderstellingen plaatsvinden. Liesbet Deben heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven Politieke en sociale wetenschappen gestudeerd. Daarna heeft ze Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht.
Release date Australia
December 22nd, 2007
Imprint
Intersentia
Pages
432
ISBN-13
9789050957618
Product ID
28251640

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
Filed under...