Non-Fiction Books:

Optimisme SOM Strategi

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Optimisme SOM Strategi by Richard Kokholm-Erichsen
$43.99 was $74.99 save 41%
or 4 payments of $11.00 with Learn more
In stock with supplier

The item is brand new and in-stock in with one of our preferred suppliers. The item will ship from the Mighty Ape warehouse within the timeframe shown below.

Usually ships within 2-3 weeks

Availability

Delivering to:

Estimated arrival:

 • Around 28 Jan to 1 Feb using Express Delivery
  Mighty Ape can deliver this product within 1-2 business days (usually overnight) to urban centres across Australia, and some remote areas. Learn more
  Unlikely to arrive before Christmas
 • Around 29 Jan to 5 Feb using standard courier delivery
  Unlikely to arrive before Christmas

Description

Optimisme som strategi - introduktion En optimistisk tilgang til hverdagen abner mulighedernes dor, nar vi star over for livets og hverdagens forskellige udfordringer. Den stotter os i sorgen og formindsker vores ophold i morkets dal. Med denne bog introduceres nogle af den intelligente optimismes bannerforere. Optimister og pessimister har vi kendt til alle tider. For mange er det noget, som bestemmes af vores livsvilkar og vores medfodte sind. Det optimisme begreb, som jeg introducerer her er intelligent optimisme. Den intelligente optimisme benaegter ikke, at der er ting, der kan forbedres. Ej heller fornaegter den sorgen, nar vi modes med dod, ulykke, alvorlig sygdom eller anden modstand, men den tager udgangspunkt i, at vi selv vaelger, om vi vil vaere i pessimismens skygge, eller om vi med optimismens lys vil ga ind i hverdagen og leve vores liv. Den intelligente optimisme tager ogsa et opgor med den tilsyneladende elendighed, der praeger den nyhedsformidling, som vi i dag konfronteres 24/7. En konstant nyhedsstrom, der har den darlige historie som praemis, alene fordi den er mere saelgende. I denne bog vil jeg introducere en filosofisk, psykologisk og praktisk tilgang til, hvordan den intelligente optimisme kan anvendes som en strategi til en livsbekraeftende og mere givende made at leve pa. Colin Wilson er den intelligente optimismes fader og forste filosof. Han stod fra 1956 og frem til sin dod i 2013 i spidsen for et opgor mod den pessimisme, der gennemsyrede verdensanden, og som fik meget af sin filosofiske ammunition fra eksistentialismen. En anden fortaler for et mere optimistisk livssyn er den amerikanske psykolog Martin Seligmann. Som en af de mest indflydelsesrige psykologer i vores tid, introducerede han den positive psykologi, som arbejder med at udvide graden af optimisme for de, der synes, at deres pessimisme star i vejen for deres liv. Endvidere introducerer jeg Benjamin Zander og Jurriaan Kamp som den intelligente optimismes praktikere. Benja

Author Biography

Jeg blev fodt i 1954 og fire ar senere var jeg aeldst ud af en borneflok pa 5. Jeg flyttede sammen med Ingemarie Kerner i 1977 og siden 1983 har vi ogsa vaeret gift. Vi har tre dotre, 2 borneborn og 3 svigersonner. Jeg har igennem mange ar arbejdet med at vise og undervise i mulighederne inden for det danske samfund og i EU. Jeg har dog ikke altid haft nemt ved at bevare optimismen. Der har vaeret perioder hvor livet praesenterede mig for saerlig store udfordringer. De to storste har vaeret da jeg fik at vide at jeg var blevet far til et barn, der ville overleve i maksimalt 24 timer og da jeg mange ar senere matte se i ojnene at den virksomhed jeg var gaet i gang med ikke kunne skabe en indtaegt, der kunne betale huslejen og skolepengene til den skole som vores yngste datter gik i i Bruxelles. Sa sorgen og store udfordringer har vaeret ganske taet pa. Jeg har dog ogsa altid vaeret kendt for at lyse en arbejdsplads op med min rungende latter. Sa jeg har grundlaeggende altid haft et lyst syn pa tilvaerelsen og en indgroet fornemmelse for at hvis man er utilfreds med noget, sa kan man ogsa aendre det. Det kan tage tid, men med talmodighed og vedvarende tryk, sa kan der skabes forandringer. Jeg har nu sin egen virksomhed hvor jeg hjaelper ledere med et hjerte, der gerne vil gore en forskel og som saetter pris pa selvstaendigt taenkende medarbejdere, med at finde gnisten der saetter gang i forandringskraften. Jeg har vaeret i mange forskellige professioner; lagerarbejder, voksenunderviser indenfor arbejderbevaegelsen og AOF, ungdomsunderviser pa Metalindustriens Fagskole, amtskonsulent for AOF, projektleder i Frie Faglige Internationale i Belgien (udsendt af U-landssekretariatet) her udviklede jeg undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder for faglige ledere i Afrika og Latin Amerika, oversaetter og projektleder i det belgiske kommunikationsfirma Tipik S.A. hvor jeg blandt andet var ansvarlig for et internationalt team af 30 eksterne talere ved Europa-Kommissionens besogstjeneste. Jeg har altid vaeret engageret i det internationale og i den enkelte person. Det forte til at jeg i starten af dette arhundrede ogsa opdagede hvor meget den enkelte selv har en rolle i sit eget liv. Livet er ikke kun bestemt af ydre eller biologiske faktorer. De spiller en rolle. Men den enkelte har stadig nogle muligheder for at vaere medbestemmende. Det gav mig en oget interesse for det andeliges betydning for vores hverdag."
Release date Australia
December 23rd, 2014
Country of Publication
United States
Illustrations
black & white illustrations
Imprint
Books on Demand
Pages
74
Dimensions
148x210x4
ISBN-13
9788771700312
Product ID
23705280

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

 • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
 • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
 • Seen a lower price for this product elsewhere? We'll do our best to beat it. Request a better price
Filed under...