Business & Economics Books:

Stambu Kontra Turcja

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Stambu Kontra Turcja by Potocka Katarzyna
$79.99 was $100.99 save $21.00
or 4 payments of $20.00 with Learn more
In stock with supplier

The item is brand new and in-stock in with one of our preferred suppliers. The item will ship from the Mighty Ape warehouse within the timeframe shown below.

Usually ships within 10-14 days

Availability

Delivering to:

Estimated arrival:

  • Around 11-17 April using Express Delivery
    Mighty Ape can deliver this product within 1-2 business days (usually overnight) to urban centres across Australia, and some remote areas. Learn more
  • Around 12-23 April using standard courier delivery

Description

W ostatnich latach na polskim rynku ukaza o si wiele prac dotycz cych Stambu u - w wi kszo ci s to wydawnictwa popularno-naukowe oraz reporta e. Podsumowanie wiedzy i danych dotycz cych miasta, w niniejszej pracy kieruje do wysuni cia odwa nej tezy w zakresie prognozowania przysz o ci Turcji. Zestawienie dawnej stolicy z wspo czesnym pa stwem tureckim oraz porownanie dziejow, demografii i danych ekonomicznych, ma na celu udowodnienie czytelnikowi, e Stambu, dawny Konstantynopol i stolica Imperium Osma skiego, nadal odgrywa g own rol we wspo czesnym pa stwie tureckim. Dla mnie, jako osoby, ktora pos uguje si na co dzie j zykiem opisywanego pa stwa, przet umaczenie i u ycie danych rode by o wyzwaniem, szczegolnie ze wzgl du na przekazanie czytelnikowi jak najbardziej wiarygodnego i obiektywnego wizerunku wspo czesnej Turcji, a szczegolnie roli, jakiej odgrywa w niej miasto, do ktorego wielokrotnie podro owa am."
Release date Australia
December 22nd, 2014
Country of Publication
United States
Illustrations
black & white illustrations
Imprint
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Pages
84
Dimensions
152x229x5
ISBN-13
9783639891874
Product ID
23705829

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
  • Seen a lower price for this product elsewhere? We'll do our best to beat it. Request a better price
Filed under...